Personal Data Protection

Behandling af persondata:
DFE samarbejde med forskellige samarbejdspartnere gør det nødvendigt at DFE registrerer, opbevarer og på andre måde behandler personoplysninger om medlemmer og samarbejdspartnere.

DFE har løbende fokus på at denne behandling af personoplysninger sker på en sikker måde og at personoplysningerne holdes opdaterede, herunder slettes når der ikke længere er behov for at opbevare dem.

Såfremt du, som en af de ovenstående, er omfattet af reglerne omkring behandling af persondata re det, skal du være bekendt med følgende retningslinjer for DFE.

Videregivelse af persondata
DFE videregiver udelukkende data til tredjepart (andre virksomheder, institutioner eller personer), hvis en af nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Videregivelsen sker efter vores generelle forretningsbetingelser, der fordrer at vi kan videregive kontaktoplysninger og geografiske oplysninger til samhandelspartnere, der har brug for disse for at kunne udføre opgaver eller aftage/levere produkter aftalt med dig.
 • Videregivelsen sker med hjemmel i lovgivningen, f.eks. indberetning til offentlige myndigheder.
 • Videregivelsen sker efter skriftlig samtykke fra dig, f.eks. ved tegning af forsikring ol.

Indsigtsret, berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger, som vi behandler.

Du har ret til at få følgende oplysninger om dine persondata:

 • Om der behandles persondata
 • Hvilke persondata der behandles
 • Formålet med behandlingen af persondata
 • Om der behandles både alm. persondata og følsomme persondata
 • Hvilket tidsrum persondata behandles, herunder opbevares
 • Du har desuden ret til at:
  • Anmode om berigtigelse eller sletning
  • Indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i DFE´s behandling af persondata

Du har ret til at få ukorrekte oplysninger om dig selv berigtiget. Du må selv tage initiativ til en sådan berigtigelse

Du kan anmode om at få slettet dine personoplysninger. DFE kan dog afvise din anmodning om sletning, hvis der er hjemmel til at beholde data i form af lovgivning, kontrakter, arkiveringsregler iht. Bogføringsloven m.m.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder indenfor indsigt, berigtigelse eller sletning skal du kontakte vores kontor. Vi anbefaler en skriftlig kontakt, evt. pr. mail, af hensyn til efterfølgende dokumentation.

Udlevering af data
Du har ret til at få udleveret en kopi af de persondata som DFE behandler omkring dig.

Kopien kan både udleveres til dig eller, på opfordring fra dig, til andre.

Udlevering af data vil ske på et almindeligt læsbart format.

Samtykke
DFE anvender i flere forskellige sammenhæng samtykke omkring behandlingen, herunder videregivelse af persondata.

Samtykke kan f.eks. ske ved:

 • Indrapportering til Danmarks Statistik
 • Indrapportering til Danida
 • M.m.

Det skal understreges at et samtykke altid er en frivillig tilkendegivelse omkring en behandling af personoplysninger.

Dette betyder at du til hver tid kan tilbagetrække dit samtykke og at DFE derefter ophører behandling, herunder opbevaring, af persondata med hjemmel i samtykket.